SERASAN

Sera Üst Örtüsü

Seralar; iklimin elverişli olmadığı dönemlerde bitkilerin yetişme koşullarını optimum düzeyde tutarak, mevsimleri dışında yetişmesine uygun ortamın sağlandığı,ısı,ışık,nem ve hava hareketleri gibi etmenlerin kontrol altında alınabildiği özel yapılardır. Modern seracılık ise örtü altı bitki yetiştiriciliğinde ileri teknoloji kullanılarak kaliteli ve yüksek verim elde edilmesidir. Kullanım amacına ve bitkinin gelişim ihtiyacına bağlı olmak üzere değişik kullanım süreleri ve opsiyonel katkı maddelerine bağlı olarak gelişmiş çok katlı film teknolojisi CO-EX ile üretilen Sera üst örtülerimiz 12-18-24-36-60 aylık garanti süreleri ile tarıma ve üreticiye KALİTELİ ürün yetiştirme imkanı sunarak MAKSİMUM FAYDA ve YÜKSEK KAZANÇ elde etmeyi hedeflemiştir.

Modern seracılık ise örtü altı bitki yetiştiriciliğinde ileri teknoloji kullanılarak kaliteli ve yüksek verim elde edilmesidir. Kullanım amacına ve bitkinin gelişim ihtiyacına bağlı olmak üzere değişik kullanım süreleri ve opsiyonel katkı maddelerine bağlı olarak gelişmiş çok katlı film teknolojisi CO-EX ile üretilen Sera üst örtülerimiz 12 aylık garanti süreleri ile tarıma ve üreticiye KALİTELİ ürün yetiştirme imkanı sunarak MAKSİMUM FAYDA ve YÜKSEK KAZANÇ elde etmeyi hedeflemiştir..

Modern seracılık ise örtü altı bitki yetiştiriciliğinde ileri teknoloji kullanılarak kaliteli ve yüksek verim elde edilmesidir. Kullanım amacına ve bitkinin gelişim ihtiyacına bağlı olmak üzere değişik kullanım süreleri ve opsiyonel katkı maddelerine bağlı olarak gelişmiş çok katlı film teknolojisi CO-EX ile üretilen Sera üst örtülerimiz 18 aylık garanti süreleri ile tarıma ve üreticiye KALİTELİ ürün yetiştirme imkanı sunarak MAKSİMUM FAYDA ve YÜKSEK KAZANÇ elde etmeyi hedeflemiştir..

Modern seracılık ise örtü altı bitki yetiştiriciliğinde ileri teknoloji kullanılarak kaliteli ve yüksek verim elde edilmesidir. Kullanım amacına ve bitkinin gelişim ihtiyacına bağlı olmak üzere değişik kullanım süreleri ve opsiyonel katkı maddelerine bağlı olarak gelişmiş çok katlı film teknolojisi CO-EX ile üretilen Sera üst örtülerimiz 24 aylık garanti süreleri ile tarıma ve üreticiye KALİTELİ ürün yetiştirme imkanı sunarak MAKSİMUM FAYDA ve YÜKSEK KAZANÇ elde etmeyi hedeflemiştir..

Modern seracılık ise örtü altı bitki yetiştiriciliğinde ileri teknoloji kullanılarak kaliteli ve yüksek verim elde edilmesidir. Kullanım amacına ve bitkinin gelişim ihtiyacına bağlı olmak üzere değişik kullanım süreleri ve opsiyonel katkı maddelerine bağlı olarak gelişmiş çok katlı film teknolojisi CO-EX ile üretilen Sera üst örtülerimiz 36 aylık garanti süreleri ile tarıma ve üreticiye KALİTELİ ürün yetiştirme imkanı sunarak MAKSİMUM FAYDA ve YÜKSEK KAZANÇ elde etmeyi hedeflemiştir..

Modern seracılık ise örtü altı bitki yetiştiriciliğinde ileri teknoloji kullanılarak kaliteli ve yüksek verim elde edilmesidir. Kullanım amacına ve bitkinin gelişim ihtiyacına bağlı olmak üzere değişik kullanım süreleri ve opsiyonel katkı maddelerine bağlı olarak gelişmiş çok katlı film teknolojisi CO-EX ile üretilen Sera üst örtülerimiz 60 aylık garanti süreleri ile tarıma ve üreticiye KALİTELİ ürün yetiştirme imkanı sunarak MAKSİMUM FAYDA ve YÜKSEK KAZANÇ elde etmeyi hedeflemiştir..

TARIMSAL FİLMLERDE GARANTİ KAPSAMI

1-  Tarımsal filmlerde garanti süresi bayinin kooperatifin  kestiği satış faturası tarihi ile başlar.

2- PE  tarımsal filmlerde garanti kapsamı plastiğin tavsiye edilen kullanım süresi içinde Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarına karşı korunması olarak tanımlanır. - Bozulma:  tarımsal filmin üretildiği andaki uzama mukavemetini %50 ve üzerinde kaybetmesi uluslararası standartlara göre bozulma olarak kabul edilir. - Serasan tarafından verilen kullanım süre garantisi belirtilen süre içerisinde UV ( ultraviyole) ışınlarından kaynaklı erken bozulmalar ile sınırlıdır. - Garanti sadece UV  Işınlarının zamanından önce bozulmasına yöneliktir yüksek sıcaklığa maruz kalan Sera konstrüksiyonuna  temas eden Sera filminin UV özelliğini kaybetmesi nedeniyle Sera filminde oluşabilecek bozulmalar garanti kapsamına alınmaz. - Serasan’in  Güneş ışınlarına karşı vermiş olduğu garanti süresi 150 kly/yıl  için geçerlidir.
3- Üretim kaynaklı olduğu tespit edilen tüm hasarlar Serasan garanti kapsamındadır.

TARIMSAL FİLMDE GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

Ürünlerimiz belirtilen saklama uygulama ve kullanım koşullarını uyduğu takdirde üretim kaynaklı hatalardan kalan süre oranında garantilidir ancak iadesine karar verilmiş ürünlerle ilgili oluşabilecek nakliye sigorta montaj ve diğer masraflar ile Sera örtüsünün hasarlanması sonucu oluşabilecek tüm zarar ve kayıtlardan Serasan sorumlu tutulmaz.

1- PE Tarımsal filmde garanti kapsamı; güneşten Gelen zararlı ultraviyole ışınlarına karşı plastiğin tavsiye edilen kullanım süresi içinde korunması Olarak tanımlanır. Serasan tarafından verilen kullanım süre garantisi belirtilen süre içindeki UV (  ultraviyole) ışınlarından kaynaklı bozulmalar ile sınırlıdır. Bunun dışında antifog (  terletme özelliği) anti mist (  SiS azaltma özelliği) IR (Termal bariyer özelliği+ Işık Yayıcı özelliği)  anti dust ( tost tutmama özelliği) katkılarının etkinliği etkili kullanım süresi Serasan garanti kapsamı dışındadır.

2-  Nakliye sırasında hasar görmüş ürünü teslim alınarak kullanılması sonucu oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

3-  Son kullanıcının sağlam olarak teslim aldığı ürünün taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

4-  Ürün ambalajından çıkartılıp çekilmesi esnasında Sert pürüzlü yüzeylere teması sonucunda oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

5-  ürünün çekilmesi sırasında aşırı gerginlik nedeni ile enine boyuna sündürülmesinden dolayı oluşabilecek hasarlar ( enine aşırı gerginlikten dolayı oluğa paralel yırtılmalar ; Boyuna aşırı gerdirilmesi den dolayı alın kısımlarında oluşabilecek deformasyonlar) garanti kapsamı dışındadır.

6-  Ahşap paslı pürüzlü(  boyanmamış zımparalanmamış yüzeyleri olan konstrüksiyonlarla  filmin temas etmesi sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır

7- Filmin montajı sırasında sabitleyici madde olarak kullanılan tel çivi klips ve benzeri materyallerin meydana getirdiği hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

8-  Dünyada hiçbir UV  katkısı kimyasalı üreticisi;  kükürt, Klor, Brom ve Demir gibi içeren zirai kimyasalların Sera içerisinde kullanılması ile oluşabilecek deformasyonlara taşınma ve hasarlara garanti vermemektedir. Dolayısı ile bu ve bu gibi nedenler ile oluşabilecek hasarların tümü Serasan garanti kapsamı dışındadır.

9-  kışın yağmurlama metodu kullanılarak Sera sıcaklığını muhafaza etmek için yapılan uygulamalardan kaynaklı hasarlar örnek; Buz Kesme garanti kapsamı dışındadır.

10-  Tarımsal filmin ilgili işaretlemeler olmasına rağmen yanlış uygulanması ürünü garanti kapsamı dışına çıkarır.

11-  Ürün ne gerek kurulup gerekse kullanım sırasında kullanıcı hatalarından kaynaklı eskime yırtılma ve kesikler garanti kapsamı dışındadır.

12-  Ürünün tavsiye edilen Garanti suresinden önce deforme olmasına sebebiyet veren;
- Doğal afet ve felaketler
- Mekanik zorlamalar
- Olağandışı meteorolojik koşullar
- Kullanıcı ve kullanım kaynaklı ihmaller yanlışlar
- Hatalı depolama kurulum bakım onarım uygulamalarından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

13-  Serasan garanti kapsamı sadece Serasan tarafından belirlenir.  Serasan dışında kalan üçüncü kişilerin( bayi, satıcı aracı ve diğer) Serasan adına karar alma ve hüküm verme yetkisi yoktur.

14- Serasan ürünlerini kullanarak yetiştiricilik yapan üreticinin dönemsel veya uzun süreli satış ve kar artış veya azalarından Serasan sorumlu tutulmaz.


TERMİKLİK (IR)

Gündüz ısınan seranın gece daha yavaş soğumasını sağlar. Isı kaybını minimize ederek ani sıcaklık düşüşlerinde bitkinin stresini azaltarak verim ve kalite artışı sağlar. Isıtma yapılan seralarda yakıt tasarrufu sağlar. EVA gibi mineral dolgu maddeleri ile kullanılması hem termal özelliğin daha etkili olmasını hem de plastiğin fiziksel özelliklerini yükseltir.

DİFÜZYON (LD)

Işık geçirgenliği sera örtüsü için önemli özelliklerden bir tanesidir. Özellikle yoğun güneş ışığı alan bölgelerde doğrudan gelen güneş ışığı kırılmadan geldiği zaman bitki gelişimi üzerinde zararlı etkisi olabilir. Hyplast LD katkı maddesi sayesinde daha geniş ve daha homojen ışık dağılımı sağlanır. Bitkinin her bölgesi eşit ışık alarak bitki büyümesi üzerinde olumlu etki yaratır.

BUĞU ÖNLEYİCİ (AF)

Sera içi ve dışı arasındaki sıcaklık farkının fazla olmasından dolayı sera içerisinde oluşan terleme örtünün iç yüzeyine su damlacıkları şeklinde tutunur. Yüzeyde tutulan bu damlacıklar güneş ışığının sera içerisine girmesine engel olur. Mercek etkisi gören damlacıklar ışığı toplayarak bitkide ve mahsulde yanmaya ve hastalıklara sebep olabilir. Hyplast AF katkısı sera örtüsünün iç yüzeyinde su damlacıklarının oluşumunu önleyerek ışık geçirgenliğini üst düzeyde tutar. Mahsulde verim ve kalite artışı sağlarken aynı zamanda ilaç tasarrufu da sağlar.

UV BLOKE EDİCİ (UV)

Hyplast Uv katkısı plastiği güneşin olumsuz etkilerine karşı korur. Bununla beraber güneşin zararlı ışınlarını engelleyerek bitki gelişimini sağlayan ışık dağılımını dengeli yaparak fotosentezi istikrarlı bir hale getirir.

SOĞUTMA ETKİSİ (CE)

Bitkilere güneş enerjisinin tüm frekansları gerekmez. Yakın Kızılötesi (NIR) gibi bazı radyasyon frekansları sadece ısı sağlar. Özellikle sıcak iklimlerde, seradaki aşırı ısınmayı ve buharlaşmayı mümkün olduğunda engellemek çok yararlı olabilir. Hyplast, özel girişim pigmentleri (Hyplast patenti) kullanarak, belirli dalga boylarını seçici olarak yansıtır. Mümkün olduğunca faydalı ışığı ileterek diğer dalga boylarını bloke eder. Bu sayede gündüz sera içerisinde sıcaklığın yükselmesi engellenir.

ANTİ-TOZ (AD)

Dış ortamda bulunan tozlar zaman içerisinde sera örtüsünün yüzeyine yapışmaya başlar. Bu olay sera içerisine giren güneş ışığının önemli ölçüde azalmasına sebebiyet verebilir. Hyplast ekstra pürüzsüz film, tozların filme çok fazla yapışmasını önleyerek daha yüksek ışık iletimi sağlar.

PESTİSİTLERE KARŞI DİRENÇ (RAP)

Tepki ajanları içeren pestisitler özellikle kükürt ve klor, sera örtüsünün ömrü üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Pestisitlerin yüksek kontrasyonlarda kullanılması plastiğin yaşlanmasını hızlandıracağından özelliklerin istenilenden daha erken bozulmasına sebep olur. Hyplast özel koruyucu katkı maddeleri kullanılması bu olumsuz etkileri minimize ederek sera örtüsünün ömrünü ve işlevini arttırır.


DİĞER SERA ÖRTÜ ÇEŞİTLERİ