SERASAN

Çatı Gölgeleme

Sera içerisine ulaşan güneş ışınımının gölgelenmesi, iç ortam sıcaklığının azaltılması için çok etkilidir. 
Gölgeleme perdeleri, sera içersine ulaşan doğrudan ve toplam güneş ışınımını azalttığından, yetiştirilen bitkilerin sıcaklık ve su stresine girmesini önler. Gölgeleme işlemi, sadece fazla miktarda güneş ışınımına gereksinim duymayan bitkilerin yetiştirilmesi için uygulanmalıdır. Günümüzde yazın seraların gölgelenmesi için, kışın ısı korunumu amacıyla da kullanılabilen, alüminyum katkılı polyester malzemeden yapılan perdelerin (ısı perdesi) kullanılması giderek önem kazanmaktadır.
Seraların gölgelenmesinde,
-yansıtma özelliği yüksek malzemelerden yapılan gölgeleme perdeleri kullanmak,
- serayı ışınım geçirgenliği düşük malzemelerle örtmek,
- sera örtü malzemesinin dış yüzeylerini boyamak,
- sera çatısına çok küçük su damlacıkları püskürtmek

DİĞER SERA GÖLGELENDİRME VE HAVALANDIRMA