“Rüzgâr Yön, Hız ve Dış Sıcaklık Kontrolü”

» Serada kontrol altına alınması gereken ikinci parametre ise bağıl nemdir. Seralarda genellikle bağıl nemin %60-90 arasındaki değişimi bitkiler üzerinde çok büyük bir etkiye sahip değildir. Ancak %60’ın altındaki nem seviyelerinde, özellikle havalandırmanın da yapıldığı anlarda genç bitkilerin taze yaprakları üzerinde su stresine yol açabilir. Serada etkin ve doğru bir havalandırma sera havalandırma sisteminin yapısı ile kontrol yöntemine bağlıdır. Havalandırma sisteminin mantığı şu şekildedir. Çatı ve yan duvarlar yardımıyla içeri giren dış serin hava içerideki sıcak hava ile yer değiştirir. Bu sırada transpirasyon sonucu oluşan su buharı da dışarı atılır ve sera içi rutubeti sınırlandırılır. Hava değişimi iç ve dış sıcaklıklar arasındaki farkın ve rüzgar yönünün havalandırma pencereleri üzerinden serada oluşturduğu basınç farkı nedeniyle sağlanır. Ancak bu değişim büyük oranda havalandırma alanı ve tipi ile direk ilişkilidir. Seralarda yeterli havalandırmanın sağlanabilmesi için baca etkisinin oluşabilmesi, iç ve dış sıcaklık farkının havalandırma yüksekliği ile çarpımının kareköküne eşittir. [(Ti –Td)h]0.5 Rüzgar sera üzerinde türbülans nedeniyle ortalama değerde bir dalgalanma yaratır. Seradaki tüm havalandırma baca etkisi ve rüzgar etkisinin kombinasyonu ile üretilir. Rüzgar Hızının 0.3 ya da 1 den fazla olduğu noktada etkili bulunmuştur. Sonuç olarak rüzgar ile havalandırmanın oluşması için rüzgar hızının 1-2 ms-1’den fazla olması gerekmektedir. Bot (1983) tarafından, rüzgar ve sıcaklık etkileri ile havalandırma açıklıklarının akış özelliklerinin ayrıntılı olarak tartışıldığı bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yaklaşım; De Jong (1990) tarafından yapılan bir araştırmada da uygulanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda; etkin havalandırma akımının, dış ortamda belirli bir yükseklikteki (normal olarak 10m) rüzgar hızı ve havalandırma pencerelerinin alanıyla doğrusal orantılı olduğu belirlenmiştir. Havalandırma akımı ölçümleri sonucunda, bu ilişkiler doğrulanmış ve farklı koşullar ve pencere tipleri için geçerliliği kanıtlanmıştır.


DİĞER CLİMATE CONTROL SYSTEM