“Isı Nem Kontrolü”

Seradaki havanın nemi yetiştirilen bitki türüne, seranın sıcaklığına, ışıklandırma yoğunluğuna ve özümleme hızına bağlı olarak değişir. Nemin çok düşük olması bitki büyümesi ve gelişmesini geriletir. Çok yüksek nem de seranın iç yüzeyinde yoğunlaşıp, bitkinin üzerine damlayarak bitkilerin hastalanmasına neden olur. Yüksek nem bitkilerin tozlaşması üzerinde olumsuz etki yapar. Serada toprak sıcaklığının 15 derece ve ortam sıcaklığının 10 derecenin altına seyrettiği çiğ oluşumunun hızlandığı ortamdaki nemim %90’na çıktığı döneme soğuk mevsim denir. Serada normal gelişme için alt sıcaklık limiti 12 derece ve üst limit ise 35 derece arasında olmalıdır. Sera nispi nemi ölçen higrometreler sera nemini takip edebilmek için mutlaka serada bulunmalıdır. Sera nemi genel olarak %70 ~ 75 ‘dir. Rasyasyon kontrolü


DİĞER CLİMATE CONTROL SYSTEM