“İç Sıcaklık Kontrolü”

» Seralarda yetiştiricilik yapmanın faydalarından bir tanesi üretim ortamında bitki yetiştiriciliği için gerekli olan; ışık, nem, sıcaklık, karbondioksit (CO2) miktarı ve havalandırma oranı gibi çevre denetimine etki eden temel faktörlerin kontrol edilebilme imkânıdır. Bu faktörler arasında sera içerisinde bitki büyümesini etkileyen en önemli faktörlerden biri de sıcaklıktır. Sera içerisinde yetiştirilen bitki türleri, büyüme aşamalarında farklı optimum büyüme sıcaklıklarına ihtiyaç duyarlar. Bu sıcaklık değerlerinin artması veya azalması bitkinin verim ve kalite parametrelerine doğrudan etki etmektedir. Ilıman iklim bölgelerinde açık ve güneşli günlerde, sera ortamında güneş ışınımından kazanılan fazla miktardaki ısı enerjisi nedeniyle, iç ortamdaki sıcaklık değerleri bitki için gerekli olan optimum sıcaklık değerlerinin üstüne çıkabilmektedir. Bu artış bitkinin üretim ve pazarlanabilir meyve kalitesine etki etmektedir. Bu dönemlerde sera içi sıcaklık artışını kontrol etmek için; havalandırma, gölgelendirme ve soğutma yöntemlerinden biri veya birkaçı birlikte kullanılmaktadır. Doğal havalandırma, rüzgâr ve iç-dış sıcaklık farkı etkisiyle (gravite) gerçekleşirken; zorunlu havalandırmada ise, fanlar kullanılmaktadır. Bunun yanında, farklı ışık geçirgenliğine sahip örtü malzemeleri ise sonbahar ve ilkbahar dönemleri gibi geçiş mevsimlerinde sera içi sıcaklıkları azaltmaya yardımcı olsa da, yaz aylarında sera içerisinde ortaya çıkan yüksek sıcaklıkları bitkilerin ihtiyacı olan optimum sınırlarda tutamamaktadırlar. Bu dönemlerde sera içi sıcaklıkları düşürmek amacıyla evaporatif serinletme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler havanın duyulur ısısını gizli ısıya çevirerek iç ortam hava sıcaklığını dış ortam hava sıcaklığının altına düşürebilen sistemlerdir. Bu çalışmada; seralarda ortaya çıkan yüksek sıcaklıkların etkisinin azaltılması amacıyla kullanılan havalandırma (doğal ve zorunlu), gölgelendirme ve evaporatif serinletme yöntemleri ile bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları değerlendirilmiştir.


DİĞER CLİMATE CONTROL SYSTEM