“CO2 Kontrolü”

» Soğutma amaçlı olarak yağmurlama, sisleme, petekli soğutma sistemlerini sayabiliriz. Bunların kontrolü yine otomatik olarak yapılmalıdır ve diğer faktörlerle etkileşmelidir. CO2 dozlaması yapılarak bitkilerin daha iyi fotosentez yaparak verimin yükseltilmesi otomatik olarak yapılabilir. CO2 kaynağı olarak dökme CO2 kullanılabileceği gibi ısıtma kazanlarının baca gazları kullanılabilmektedir. Bu şekilde hem bedava CO2 sağlanmış olacak, hem de çevre açısından işletmenin CO2 ayak izi daha küçük olacaktır.


DİĞER CLİMATE CONTROL SYSTEM