ENİKLİM KONTROL SİSTEMLERİ

» İklim kontrolü, yüksek ve kaliteli verim elde edebilmek için uygun ortamı sağlamaktır. Sağlıklı ve güçlü ürünler için, hava sıcaklığı, nem, CO2 miktarı, gölgelendirme, havalandırma ve ışıklandırma düzgün şekilde dengelenmesi hayati önem taşır. İyi bir iklim kontrol sistemi sadece mevcut hava durumunu değil, aynı zamanda hava tahminlerini de göz önünde bulundurmalıdır. İklim kontrol ile yaklaşan bir fırtına olması durumunda pencereler fırtına öncesinde kapatılabilir veya ilerleyen zaman aralığında hava tahminlerine göre sera sıcaklığı düşürülüp, yükseltilebilir. Bu sayede serada bitkiler için zamanında yeterli önlem alınmış olur.

Sera ısıtma-soğutma sistemleri ile sera içerisinde yetiştirilecek bitkiye en uygun ortam oluşturulur ve bu sayede sera içerisinde bitkinin talep ettiği tüm sıcaklık ve iklim koşulları rahatlıkla sağlanabilir. Bu sayede verimi arttırarak hem üretim hızı hem de sebze ve meyve kalitesi üst seviyelere çıkarılabilir. Seraların soğuk mevsimlerde ısıtılmasına karşılık, sıcak mevsimlerde de soğutulması gerekir. Soğuk ve serin mevsimlerde sera içinde oluşan yüksek ısı birikimi havalandırmayla önlenebilir. Ülkemizin özellikle güney bölgelerinde kısa bir ısıtma süresinden sonra hava sıcaklığı artar. Bu dönemde, sera içi sıcaklığının bitki gelişmesine olumsuz etkisi olabilir. Özellikle yazın yetiştiricilik yapılan seralarda güneş ışıklarının etkisiyle, sera içi sıcaklığı dış hava sıcaklığından 5-10'C daha yüksek olabilir. Bu durum, bitkilerdeki özümlemenin azalmasına ve durmasına da neden olabilir. Yani bitkinin özümleme ile kazandığı madde, solunumla kaybettiğinden az olabilir. Bitkilerde özümleme (fotosentez) 0°C' den 20°C 'ye kadar artmaktadır. Bu dereceden sonra özümleme azalmakta ve 40'C'de patates ve domateste eksilen bir özümleme ortaya çıkmaktadır. Sıcak aylarda seralarda, soğutma uygulaması olmamaktadır. Yalnız süs bitkileri yetiştirilen seralarda, ekonomik olduğu sürece soğulma yapılabilir.