İNŞAAT


“İNŞAAT”

»

İnşaat insan ihtiyaçlarına karşılık gelen, üretime dayalı her çeşit yapının amacına uygun yapıların inşa edilme sürecidir. İnsanlar yerleşik hayata geçmesiyle geçmişten günümüze, artan deneyim ve bilgilerle birçok önemli yapı inşa etmişlerdir.

İnşaat sektörü, insan yaşamını tümüyle etkileyen ve ilgilendiren bir sektördür. Büyük ölçekli inşaatlar birden fazla bölüm arasında iş birliği gerektirir. Bir mimar veya inşaat mühendisi işi yönetir. Bir tasarım mühendisi veya proje yöneticisi onu denetler. Bir projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için etkili bir planlama şarttır. Söz konusu altyapıyı tasarlama ve yürütmeyle uğraşanlar, imar gereksinimlerini, işin çevresel etkilerini, başarılı çizelgeleme, bütçeleme, şantiye güvenliği, yapı malzemelerinin ulaşılabilirliği ve nakliyesi, lojistik, halka verdikleri rahatsızlıklara kadar tüm detayları düşünmelidirler.

Firmamızın yurtiçi ve yurt dışında yönettiği projelerde, yaptığımız taahhüt işlerinde yıllarca kazandığımız mesleki tecrübe ve değerlerle, dürüstlük ve güven üzerine, kalite ve memnuniyet odaklı, çalışmıştır.

Mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, her zaman gelişmeye ve en iyi hizmeti sunmaya devam etmekteyiz. Yapmış olduğumuz projelerde bizden beklentileri hiçbir zaman boşa çıkarmadık. Birlikte çalıştığımız iş arkadaşlarımıza ve projelerimize değer katarak dünya markası olma yolunda devam ediyoruz.